??Odwiert K-7, przy którym prace rozpoczęły się 11 września br., osiągnął głębokość całkowitą 3 206 m. Wstępne dane z profilowania otworowego wskazują na odkrycie 5 stref gazowych na głębokości od ok. 2 390 metrów do 2 760 metrów. Testowanie K-7 zostało zaplanowane na początek pierwszego kwartału 2013 r. Odwiert ma zostać podłączony do urządzeń produkcyjnych w II kw. przyszłego roku.

- Wstępne dane z odwiertu Krutogorowskoje-7 są bardzo obiecujące. Jeśli testy potwierdzą występowanie nowych stref gazu, mamy szansę na kolejne wzrosty produkcji i kolejne zwiększenie wartości naszych ukraińskich aktywów – powiedział cytowany w komunikacie spółki Jakub Korczak, wiceprezes ds. relacji inwestorskich, dyrektor operacji w Europie Środkowo-Wschodniej.

Urządzenie wiertnicze, którym realizowano odwiert K-7 zostanie teraz przeniesione na teren koncesji Północne Makiejewskoje, gdzie już na początku grudnia rozpoczną się prace nad odwiertem NM-2, drugim odwiertem poszukiwawczym na tym polu. Zgodnie z planem NM-2 osiągnąć głębokość 3 150 metrów w ciągu 45 dni.