Zysk netto przypadający akcjonariuszom dominującym wyniósł 192,4 mln zł i był o 36 proc. niższy niż w tym samym okresie 2012 r. Pogorszenie wyniku nie było jednak efektem spadku przychodów – wyniosły 2,93 mld zł, czyli o 28 mln zł więcej niż rok wcześniej. Wzrósł jednak koszt własny sprzedaży Energi. Na koniec I kw. 2013 r. jego wysokość sięgnęła 2,49 mld zł wobec 2,38 mld zl w tym samym okresie roku 2012.

Paweł Tamborski, wiceminister skarbu państwa, powiedział w wywiadzie udzielonym "Parkietowi", że rząd chce trafić z ofertą publiczną jej akcji w odpowiedni moment. Przygotowania do IPO trwają jego zdaniem długo m.in. dlatego, że będzie to ostatnia z dużych prywatyzacji państwowych spółek. - Staramy się tak uatrakcyjnić ofertę, by zrealizować nasze cele - powiedział Tamborski.

Uatrakcyjnienie oferty akcji Energi może polegać na wniesieniu do niej innej spółki, która dotychczas nie została sprywatyzowana - Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica.