Serinus Energy, dawny KOV dowiercił się na Ukrainie do złóż ropy naftowej. Jest to pierwsze tego typu odkrycie dokonane przez nią u naszych wschodnich sąsiadów. Dotychczas Serinus Energy wydobywał na Ukrainie jednie gaz ziemny i niewielkie ilości kondensatu (tzw. lekka ropa). Sukces osiągnięto na koncesji Północne Makiejewskoje, na obszarze której wykonywano już trzeci odwiert, tym razem o nazwie NM-3. Uzyskane dane wskazują na występowanie 30-metrowej grubości piaskowca potencjalnie bogatego w ropę oraz niewielkie ilości gazu.

Serinus Energy poprał próbki, które poddano badaniom laboratoryjnym, a odwiert został orurowany, aby umożliwić dalsze analizy. Do pełnej oceny perspektywiczności złoża niezbędne będą dalsze badania. - Wstępne wyniki testów wskazują, że z odwiertu NM-3 możliwe będzie komercyjne wydobycie, najprawdopodobniej po zastosowaniu technik stymulacji złoża – twierdzi Jakub Korczak, wiceprezes Sukces Energy.

Licencja poszukiwawcza Północne Makiejewskoje została przyznana Serinus Energy w styczniu 2011 na okres 5 lat. Znajduje się około 130 km na północny-zachód od miasta Ługańsk we wschodniej Ukrainie i przylega do dwóch innych koncesji spółki o nazwach: Makiejewskoje oraz Olgowskoje. Ukraińskie koncesje bezpośrednio należą do firmy zależnej KUB-Gas, w której Serinus Energy ma 70 proc. udziałów.

Informacja o odkryciu ropy zachęciła inwestorów do zwieszenia popytu na akcje Serinus Energy. Popołudniu ich kurs na warszawskiej giełdzie rósł nawet o 8,5 proc. osiągając wartość 9,86 zł.