Dane za trzy kwartały podało rosyjskie ministerstwo energetyki. Rosja sprzedała za granicę 175,6 mln ton. Najbardziej spadł eksport na główny rosyjski rynek zagraniczny tzw. daleki - obszar Unii i Azji. Był niższy o 3,2 proc. i wyniósł 154,5 mln ton.

Za to byłe kraje postsowieckie kupiły o 0,77 proc. więcej ropy czyli 21,47 mln ton. Bardzo spadł też tranzyt kazachskiej ropy, na którym Rosja dotąd dobrze zarabiała. Był niższy o prawie 5 proc. i wyniósł 16,44 mln ton. To pochodna uruchomienia w Kazachstanie nowej rafinerii oraz rurociągów, w które zaangażował się kapitał zagraniczny - chiński i brytyjski.

W 2012 r Rosja - globalny lider rynku ropy, zwiększyła wydobycie ropy i gazowego kondensatu o 1,3 proc. do 518,02 mln ton. Eksport był niższy o 1 proc. i wyniósł 239,64 mln ton. W tym roku wyniki te będą gorsze. Rosji konczą się lądowe, rozpoznane złoża, a prace w Arktyce posuwają się wolno.