Zysk przy mniejszym ryzyku

Po sukcesie pięciu serii obligacji opartych na zmiennym oprocentowaniu, przy ostatniej emisji postawiliśmy na ofertę o stałym oprocentowaniu - ?Jacek Matyjasik?, dyrektor biura zarządzania finansami w PKN Orlen

Publikacja: 29.04.2014 11:40

Zysk przy mniejszym ryzyku

Foto: materiały prasowe

Rz: PKN Orlen zakończył właśnie wart 1 mld zł program emisji papierów dłużnych. Jak pan podsumuje to przedsięwzięcie?

Jacek Matyjasik

: Cały program emisji naszych obligacji skierowanych do inwestorów indywidualnych został niezwykle pozytywnie odebrany przez rynek, co jest dla nas najlepszym potwierdzeniem, że rośnie zapotrzebowanie na papiery dłużne oferowane przez wiarygodne podmioty, takie jak PKN Orlen. Po sukcesie pięciu serii obligacji opartych na zmiennym oprocentowaniu, z których większość sprzedaliśmy w ciągu zaledwie kilku dni, przy ostatniej emisji postawiliśmy na ofertę o stałym oprocentowaniu, która jest bardzo popularną formą finansowania stosowaną przez instytucje w innych rozwiniętych gospodarkach. Ustalając poziom rentowności dla obligacji stałokuponowych, dokładnie przeanalizowaliśmy oczekiwania inwestorów, zwłaszcza w kontekście zmian zasad funkcjonowania OFE, i doszliśmy do wniosku, że zaproponowanie wyższej stopy rentowności jest możliwe tylko przy jednoczesnym wydłużeniu do sześciu lat okresu, na jaki obligacje zostały wyemitowane.

Czy obligacje firm to dzisiaj atrakcyjna lokata pieniędzy?

Zdecydowanie tak, szczególnie w przypadku papierów dłużnych emitowanych przez rozpoznawalne firmy ?o stabilnej pozycji finansowej. Coraz częściej to właśnie nie szybki zysk, ale mniejsze ryzyko inwestycyjne determinuje decyzje kupujących. Dlatego obligacje emitentów o solidnych fundamentach finansowych mogą być atrakcyjną formą inwestowania dla wszystkich, którzy rozważają mniej ryzykowne pomnażanie swoich oszczędności.

Jakie zalety ma dla firmy skierowanie emisji obligacji ?do inwestorów indywidualnych?

O programie emisji naszych obligacji detalicznych myśleliśmy raczej w kategorii dywersyfikacji źródeł finansowania, a nie pozyskania środków na realizację konkretnych projektów czy inwestycji. Jednocześnie zależało nam na aktywizacji i rozwoju rynku papierów dłużnych w Polsce, a w szczególności platformy Catalyst, która umożliwia obrót tymi papierami na rynku wtórnym. Po wypuszczeniu na rynek naszych siedmiolatek skierowanych do inwestorów instytucjonalnych emisja obligacji detalicznych była kolejnym krokiem w kierunku zmiany struktury zadłużenia. Myślę jednak, że w najbliższym czasie papiery dłużne mogą być doskonałym źródłem pozyskiwania dodatkowego finansowania przez firmy. Tym bardziej że zasoby gotówki, które znajdują się poza kasami banków, szacuje się na blisko 100 mld zł. W innych krajach taka forma pozyskiwania finansowania jest już bardzo popularna – publiczne emisje obligacji detalicznych są stosowane przez spółki z naszej ?branży m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Austrii, ale także na Węgrzech czy w Portugalii.

Jak pana zdaniem będzie się rozwijał w Polsce rynek obligacji korporacyjnych?

W Polsce już od dłuższego czasu możemy zaobserwować dynamiczny rozwój ofert obligacji instytucjonalnych, który idzie w parze z rozwojem rynku Catalyst – gwarantem jakości emitenta. Przy obecnych, wyjątkowo niskich stopach procentowych dalszy rozwój całego sektora obligacji korporacyjnych jest naturalny. Co prawda pojawiają się prognozy wzrostu stóp, natomiast patrząc na otoczenie zewnętrzne, a w szczególności europejski poziom oprocentowania depozytów, który jest bliski zeru, widzimy, że te przewidywania wcale nie muszą się szybko zmaterializować.

—rozmawiała Agnieszka Kamińska

Rz: PKN Orlen zakończył właśnie wart 1 mld zł program emisji papierów dłużnych. Jak pan podsumuje to przedsięwzięcie?

Jacek Matyjasik

Pozostało 95% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?