Wartość przedmiotu sporu wynosiła ok. 393,5 mln zł.

- Zarząd PGE przewiduje, że ujęcie wyroku w wynikach finansowych grupy PGE w I półroczu 2014 r. obniży zysk operacyjny segmentu energetyka konwencjonalna o ok. 114 mln zł - czytamy w komunikacie.

Prezes URE wniósł apelację od wyroku SOKiK z 10 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych należnych PGE GiEK za 2010 rok w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (tzw. rekompensat KDT). Wyrok jest prawomocny, niemniej prezesowi URE przysługuje od niego skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.