PKN Orlen i Elektrobudowa podpisały umowę na projektowanie, dostawy oraz budowę w systemie „pod klucz" instalacji metatezy w Płocku. Szacunkowa wartość kontraktu to około 250 mln zł netto. Budżet całego projektu wyniesie około 400 mln zł.

Instalacja metatezy powstanie na terenie zakładu produkcyjnego w Płocku i będzie wytwarzała propylen o jakości polimerowej. Obecny nominalny wolumen produkcji w tym zakresie wynosi 450 tys. ton. Inwestycja podniesie moce wytwórcze do poziomu 550 tys. ton rocznie. Zakończenie budowy oraz uruchomienie instalacji planowane jest w drugiej połowie 2018 r.

Podpisanie umowy z generalnym wykonawcą oznacza start jednego z kluczowych projektów rozwojowych w obszarze petrochemii grupy PKN Orlen. Jego głównym założeniem jest wzmocnienie efektywności segmentu downstream poprzez pełne wykorzystanie dostępnych mocy produkcyjnych wytwórni olefin.

Instalacja metatezy powstanie na bazie licencji zakupionej przez koncern od firmy Lummus Technology z grupy CB&I, specjalizującej się w szeroko rozumianej infrastrukturze energetycznej. Umowa z wykonawcą obejmuje także usługi doradztwa technicznego i inżynieryjnego.

W założeniach do ciągle obowiązującej strategii określonej do 2017 r., grupa przewidywała wydatki na realizację najważniejszych projektów inwestycyjnych w obszarze petrochemii na poziomie 1,6 mld zł. Z danych za pierwsze półrocze wynika, że koncern zainwestował w segmencie petrochemicznym 440 mln zł. Cały budżet inwestycyjny wyniósł w tym czasie 1,8 mld zł. Obecnie największa inwestycją petrochemiczną jest budowa instalacji polietylenu w czeskiej rafinerii w Litvinovie. Według analityków PKN Orlen nadal powinien inwestować w petrochemię, gdyż w tym segmencie może uzyskiwać stosunkowo wysokie marże.