Grupa Lotos opublikowała wstępne, szacunkowe wyniki operacyjne za ubiegły rok. W tym czasie zanotowała 20,9 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co było rezultatem o 8 proc. gorszym od zanotowanego w 2015 r.

Mimo to gdański koncern wykazał się lepszymi zyskami. Już na poziomie operacyjnym wyniósł on 1,8 mld zł, podczas gdy rok wcześniej sięgał zaledwie 423,4 mln zł. Spółka podała też wartość zysku EBITDA (skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację), który wniósł 2,8 mld zł. W efekcie jego wartość zwyżkowała aż o 146 proc.

Mniejszy wzrost zanotowano na poziomie kluczowego dla Grupy Lotos wskaźnika, czyli oczyszczonego zysku EBITDA LIFO (zysk operacyjny powiększony o amortyzację z pominięciem zmian na zapasach ropy i po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych). Wyniósł on 2,6 mld zł, co oznaczało wzrost o 22,3 proc.

Grupa Lotos informuje, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe będzie przedmiotem badania przez biegłego rewidenta. Tym samym obecnie podane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Koncern publikację skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 r. zaplanował na 7 marca.

Opublikowane szacunkowe dane za ubiegły rok były zapewne nieco lepsze od oczekiwanych przez giełdowych inwestorów, gdyż rano kurs akcji Grupy Lotos zwyżkował chwilami o 1,4 proc. do 39,4 zł. Być może wzrosty byłyby jeszcze większe, gdyby nie to, że od kilku sesji walory gdańskiego koncernu systematycznie zyskują na wartości.