PKN Orlen wypracował w I kwartale 22,9 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i aż 2,1 mld zł czystego zysku. Oba wyniki mocno wzrosły w stosunku do tego samego okresu 2016 r. Zwyżki wyniosły odpowiednio 41,1 proc. oraz 521,4 proc.

Kluczowy dla koncernu wskaźnik, czyli oczyszczona EBITDA wg LIFO (zysk operacyjny powiększony o amortyzację z pominięciem zmian na zapasach ropy oraz odpisów aktualizujących majątek trwały) wyniósł ponad 2,3 mld zł i był o 19,8 proc. wyższy niż rok wcześniej. Spółka informuje, że to m.in. rezultat wzrostu łącznych wolumenów sprzedaży o 4 proc., które osiągnęły historyczny poziom dla I kwartału. Grupa zwiększyła też przerób ropy o 7 proc. oraz średnie dzienne wydobycie ropy i gazu o 8 proc. Wreszcie pozytywne efekty przyniósł wzrost marż paliwowych i pozapaliwowych w segmencie detalicznym.

Rekordowe wyniki PKN Orlen zanotował w każdym z segmentów prowadzonej działalności. Osiągnieciu tak dobrych rezultatów niewątpliwie sprzyjały czynniki zewnętrzne. W I kwartale wzrosły marże rafineryjne i petrochemiczne, średnia cena ropy, a także doszło do osłabienia średniego kursu złotówki względem dolara i umocnienia względem euro. Ponadto koncern na wszystkich rynkach, na których jest obecny, odnotował wzrost konsumpcji oleju napędowego. Zauważa, że kilkunastoprocentowa dynamika wzrostu odnotowana na rynku polskim związana jest głównie z ograniczeniem szarej strefy w wyniku wdrażanych przepisów oraz skuteczniejszej egzekucji prawa.

- Pomimo mniej sprzyjającego otoczenia, bardzo dobrze rozpoczęliśmy bieżący rok. W pierwszym kwartale ponownie nasze wyniki zostały wsparte przez działania regulacyjne ograniczające szarą strefę - twierdzi cytowany w komunikacie prasowym Wojciech Jasiński, prezes PKN Orlen. Dodaje, że w minionym kwartale koncern zainicjował projekt budowy instalacji tzw. visbreakingu, która umożliwi dalsze pogłębianie przerobu ropy. Grupa kontynuuje także wcześniej rozpoczęte inwestycje energetyczne w Polsce i petrochemiczne w Polsce i Czechach oraz modernizacyjne w segmencie detalicznym.