Kulczyk Oil Ventures poinformował, że pod koniec ubiegłego roku produkcja netto na Ukrainie realizowana przez grupę kapitałową przekroczyła poziom 500 tys. m

3

gazu i 203 baryłki kondensatu (tzw. lekka ropa) dziennie. Ponadto w 2012 r. firma zrealizowała plan wykonania sześciu odwiertów, z czego pięć zostało orurowanych do głębokości całkowitej, a dwa rozpoczęły komercyjne wydobycie.

Zarząd KOV zapowiada, że w tym roku będzie wykonanych nawet osiem odwiertów. Chce też zrealizować kolejne tzw. zabiegi szczelinowania oraz wydobycie z dwóch nowych obszarów. Ponadto planowana jest budowa około 25-km nowego rurociągu i zainstalowanie dodatkowych urządzeń przetwórczych na koncesji Makiejewskoje, co ma ułatwić przesył i sprzedaż wydobywanych surowców.

Budżet prac zaplanowanych na ten rok na Ukrainie przekracza 54 mln dol. KOV z własnej kasy wyda jednak ponad 38 mln dol., gdyż w ukraińskiej spółce KUB-Gas, która bezpośrednio realizuje inwestycje, ma 70-proc. udział. Wydatki mają być pokryte w całości gotówką wygenerowaną przez KUB-Gas.