Dodatkowo, 15 stycznia, zgodnie z harmonogramem spółka dokona spłaty kwoty kapitału w wysokości 935 897 dol., w efekcie czego saldo kredytu wyniesie 10 294 872 dol.

- Inwestycja na Ukrainie, jak i podjęcie kredytu z EBOR, okazały się niezwykle trafnymi decyzjami biznesowymi – mówi cytowany w komunikacie Jakub Korczak, wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej. - Środki zostały wykorzystane na tyle skutecznie, że nie było konieczności wypłacenia drugiej transzy, a już teraz KUB-Gas sam finansuje swoją działalność. Po raz kolejny udało nam się wyprzedzić zakładany harmonogram. Takie sukcesy zachęcają do dalszej pracy i zwiększają apetyty kadry kierowniczej. Mamy nadzieję, że będą zwiastunem kolejnych udanych 12 miesięcy – dodaje Korczak.

KUB-Gas jest jednym z największych prywatnych producentów gazu na Ukrainie, a jego pięć koncesji zlokalizowanych jest w regionie, z którego wydobywa się 90 proc. ropy naftowej i gazu ziemnego produkowanych w kraju. 70 proc. udziałów w tej spółce należy do Kulczyk Oil Ventures.

Umowę kredytową, pierwotnie opiewającą na kwotę do 40 mln dol., podpisano w maju 2011 r. Środki miały zostać przeznaczone na finansowanie bieżącego rozwoju koncesji: Wiergunskoje, Olgowskoje, Makiejewskoje i Krutogorowskoje. Pierwsza transza kredytu, w wysokości 23 mln dol., została wypłacona w całości.