Firma KUB-Gaz, której 70 proc. udziałów należy do Kulczyk Oil Ventures, rozpoczęła na Ukrainie wiercenia poszukiwawcze w połowie sierpnia 2010 r. Dwa miesiące później przeprowadzany odwiert o nazwie M-19 osiągnął docelową głębokość 2 tys. metrów. W ramach prowadzonych prac spółka natrafiła na kilka potencjalnych, nowych złóż gazu.

Następnie dokonany odwiert uzbrojono w sprzęt pomiarowy pochodzenia miejscowego, jak również w sprzęt pomiarowy produkcji zachodniej, dzięki czemu KUB-Gaz mógł porównywać dwa rodzaje zebranych pomiarów, z tych samych formacji i lepiej je interpretować.

W grudniu, w odwiercie M-19 przeprowadzono testy, które potwierdziły występowanie gazu ziemnego. Co więcej zidentyfikowano kolejne obszary występowania węglowodorów.

Obecnie KUB-Gas rozpoczął procedurę uzyskiwania niezbędnych zgód regulacyjnych dotyczących budowy rurociągu i przyłączenia odwiertu M-19. Spółka oczekuje, że regularne wydobycie rozpocznie się w drugim kwartale 2011 r. Wyniesie ono około 2 mln stóp[sup]3[/sup] dziennie (MMscf/d). Dla porównania średnia produkcja KUB-Gasu w grudniu wynosiła 6,2 mln stóp[sup]3[/sup] dziennie. To może oznaczać wzrost wydobycia o ponad 30 proc.

Plany poszukiwań i prac rozwojowych na 2011 r. przewidują kontynuację programu wierceń, skoncentrowanych na obszarze koncesji Makiejewskoje i Olgowskoje oraz rozpoczęcie pozyskiwania trójwymiarowych danych sejsmicznych z tych koncesji pod koniec pierwszego kwartału.