Polish Energy Partners chce w tym roku wypracować 98 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA (wynik operacyjny plus amortyzacja) oraz 67 mln zł zysku netto. Ten ostatni wzrośnie w stosunku do czystego zarobku, który grupa zapowiedziała wypracować w ubiegłym roku o prawie 20 proc.

Poprawa wyników powinna nastąpić m.in. dzięki zakładowi produkującemu pellet w Grupie PEP Biomasa Energetyczna Południe, który ma pracować przy pełnym poziomie wydajności od drugiej połowy 2011 roku. Wzrosną też zyski osiągane przez EC Saturn, ze względu na zwyżkę produkcji zielonej energii i cen za nią uzyskiwanych. Przedstawiona przez zarząd PEP prognoza uwzględnia ponadto przychody z tytułu sprzedaży udziałów w wydewelopowanych farmach wiatrowych.

W tym roku przewidziane jest zakończenie developmentu kolejnych projektów wiatrowych o łącznej mocy około 170 MW. Szacunki spółki zakładają również rozpoczęcie budowy farm wiatrowych o łącznej mocy 70 MW oraz dokończenie budowy farm wiatrowych Łukaszów i Modlikowice o łącznej mocy 58 MW.