Kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie bieżącego rozwoju gazowych i kondensatowych pól KUB-Gasu: Wiergunskoje, Olgowskoje, Makiejewskoje i Krutogorowskoje, znajdujących się w okolicach Ługańska na Ukrainie, a także na zakup przez KUB-Gas sprzętu serwisowego i urządzeń zwiększających produkcji.

Jak napisano w komunikacie, wzmocni to pozycję KUB-Gasu jako jednego z czołowych ukraińskich producentów węglowodorów w sektorze prywatnym.

Środki zostaną też wykorzystane na spłatę zobowiązań kredytowych KUB-Gasu wobec KOV w kwocie do 7 mln dol.

Kredyt będzie wypłacony w dwóch transzach, które mogą być wypłacone w okresie dwóch lat licząc od daty podpisania umowy kredytowej. Pierwsza transza wyniesie 23 miliony dol., druga - 17 mln dol. Należności kredytowe spłacane będą w 11 równych półrocznych ratach, zaczynając od 15 lipca 2012 r.