Przychody grupy PGE w III kw. wyniosły 6,946 mld zł i były wyższe od średniej prognoz pięciu domów maklerskich, która wynosiła 6.801,4 mln zł i w porównaniu do 4.873,6 mln zł w analogicznym okresie zeszłego roku.

EBIT wzrósł do 1,208 mld zł w porównaniu do 1.140 mln zł prognozowanych i 873,5 mln zł przed rokiem.