Blok nr 11 o planowanej mocy 430 – 450 MW netto będzie przyłączony do sieci przesyłowej w miejsce uruchomionych na samym początku lat 70-tych XX wieku, a wyłączanych z eksploatacji bloków nr 9 i 10. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowane jest na początek 2013 r., zaś termin oddania bloku do eksploatacji – najpóźniej na drugą połowę 2017 r. Jeszcze w tym roku mają zakończyć się  przygotowawcze procedury administracyjne. Zostanie także rozstrzygnięty przetarg na wykonawcę bloku.

- Po wybudowaniu bloku nr 11 oraz w oparciu o istniejącą w Elektrowni Turów infrastrukturę techniczną i przy dostępnych zasobach paliwa z kopalni Turów można mieć pewność, że elektrownia funkcjonować będzie na dotychczasowym poziomie wytwórczym przynajmniej do 2040 roku – przekonuje  Jacek Kaczorowski, prezes PGE GiEK.

Zadaniem nowego bloku w Turowie będzie uzupełnienie ubytków mocy spowodowanych wycofywaniem wyeksploatowanych jednostek wytwórczych oraz poprawę niezawodności zasilania południowo - zachodniej części Polski, w tym aglomeracji wrocławskiej.

- Wybudowanie i przyłączenie nowego bloku w elektrowni Turów to kolejny krok dla zapewnienia niezawodnego funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju – dodaje Henryk Majchrzak, prezes PSE Operator.