W I kwartale EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wzrosła o 35 proc. do 530 mln zł. Największy wzrost wyniku na poziomie EBITDA nastąpił w segmencie dystrybucji. Wyniósł ponad 45 proc. w stosunku do I kwartału 2011 r. (z 250,1 mln zł do 365,1 mln zł). Złożył się na niego przede wszystkim wzrost marży na dystrybucji o ok. 13 proc.

- Mija właśnie rok od uruchomienia w grupie Energa nowego  sposobu zarządzania  dystrybucją energii elektrycznej. Korzystne wyniki finansowe uzyskane w pierwszym kwartale 2012 r. potwierdziły oczekiwania dotyczące korzyści z restrukturyzacji. Istotny wpływ na poprawę efektywności miało także sprzyjające kształtowanie się hurtowych cen energii. Ważnym zadaniem jest konsekwentne kontynuowanie działań zmierzających do nadania poprawie wyników finansowych trwałego charakteru – podkreślił Roman Szyszko, wiceprezes Energi ds. finansowych.

Nieco gorsze wyniki w porównaniu z rokiem ubiegłym osiągnął segment wytwarzania, co spowodowane było spadkiem produkcji w elektrowniach wodnych, stanowiących istotną część aktywów wytwórczych grupy.