Energa swoim potencjalnym oraz aktualnym klientom korzystającym z taryfy C (małe i średnie firmy) proponuje nowe umowy. "Paczka energii" pozwala zakupić określoną ilość energii w niższej cenie. Zniżki w zależności od grupy taryfowej i wielkości zużycia wynoszą od kilku do kilkunastu proc.

Przedsiębiorcy z najpopularniejszej grupy C11 zużywając paczkę 2000 kWh lub 5000 kWh zapłacą do 17 proc. mniej. Po wykorzystaniu zakupionej energii, właściciel firmy może dokupić nową porcję lub korzystać z energii z gwarancją ceny niższej o 4 lub 5 proc. od wskazanej w cenniku. Nie musi płacić za prąd z góry, rozliczany jest z bieżącego zużycia.

Dla firm przyłączonych do sieci Energa-Operator cena paczki zawiera sumę ceny energii elektrycznej i opłat dystrybucyjnych zmiennych. Umowa  zabezpiecza przed wzrostem kosztów w przypadku zmiany wysokości opłat dystrybucyjnych zmiennych.

Dla każdej z grup taryfowych małych i średnich przedsiębiorstw przygotowane zostały do wyboru dwa wolumeny energii. Ich wielkość zależna jest od średniego zużycia w danej grupie.

Energa argumentuje, że "Paczka energii" to odpowiedź na coraz częstsze zmiany w firmach dostawców energii. Z danych Urzędu Regulacji Energii wynika, że w  2011 r. sprzedawcę prądu zmieniło trzy razy więcej przedsiębiorców niż w 2010 r. Podobna dynamika wystąpiła rok wcześniej.