Ministerstwo Środowiska udostępniło na swojej stronie internetowej założenia do nowej ustawy prawo wodne. Projekt przewiduje utworzenie nowych podmiotów w formie dwóch państwowych osób prawnych - agencji wykonawczych w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

Zarząd Dorzecza Wisły oraz Zarząd Dorzecza Odry przejmą zarówno pozyskiwanie i gromadzenie wpływów generowanych przez gospodarkę wodną, jak również ich wydatkowanie na inwestycje w gospodarce wodnej oraz utrzymanie wód i pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną, z uwzględnieniem podziału wód publicznych na wody rządowe oraz wody samorządowe.

Projekt przewiduje, że te dwa zarządy będą otrzymywały m.in. wpływy z opłat za pobór lub wykorzystanie wód do celów energetyki wodnej.

Według wiceministra Stanisława Gawłowskiego nowa opłata wyniesie „ułamek grosza od metra sześciennego wody". Energa – właściciel elektrowni Włocławek na Wiśle, może jednak rocznie zapłacić kilkadziesiąt milionów złotych.

Konsultacje projektu ustawy prawo wodne z 14 dniowym terminem na przedstawienie uwag i opinii zaplanowano na koniec stycznia 2013 roku. Przedłożenie projektu ustawy do rozpatrzenia przez stały Komitet Rady Ministrów ma być pod koniec lutego 2013 r. Zakłada się, że przepisy ustawy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., czyli z początkiem roku budżetowego.