Koncern zgłosił zapotrzebowanie na łącznie ok. 30 tys. ton biokomponentu (po 10 tys. ton w każdym miesiącu).

Oferty można składać do 20 czerwca.