Podatki obejmą każdy typ złóż, każdego rodzaju gaz i każdy podmiot wydobywający.

Jak poinformowało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu, przewidziano wprowadzenie podatku od wartości wydobytego surowca: 5 proc. dla gazu i 10 proc. dla ropy naftowej. Zaplanowano również specjalny podatek węglowodorowy w wysokości 25 proc. od nadwyżki przychodów nad wydatkami.

Planowane obciążenia z tytułu wszystkich podatków i opłat pobieranych od branży wydobywczej wyniosą ok. 40 proc. ich zysków brutto (szacunki oparto na wyliczeniach amerykańskich).

Zyski z podatków i opłat zasilą budżety państwa i samorządów terytorialnych.