Manifoldas działa na litewskim rynku poszukiwań i wydobycia węglowodorów. Rocznie wydobywa ok. 30 tys. ton ropy naftowej.

– Transakcja wynika ze strategii Grupy Lotos, która zakłada stały wzrost ilości wydobywanych węglowodorów, do poziomu 1,2 mln ton w 2015 roku – podkreśla cytowany w komunikacie Zbigniew Paszkowicz, wiceprezes zarządu Grupy Lotos S.A. ds. poszukiwań i wydobycia. – Przejęcie pełnej kontroli nad Manifoldasem to także kolejny krok na drodze konsolidacji aktywów poszukiwawczo-wydobywczych Lotosu na Litwie – dodaje Paszkowicz.

– Manifoldas zajmuje trzecie miejsce na Litwie pod względem ilości wydobywanej ropy – mówi z kolei Andrius Bartkevičius, dyrektor wykonawczy AB Lotos Geonafta. – Zamierzamy w dalszym ciągu inwestować w poszukiwania i wydobycie ropy naftowej na koncesjach zarządzanych przez tę spółkę – dodaje.

Główny przedmiot działalności spółki Lotos Geonafta to poszukiwania i wydobycie ropy naftowej. W ub.r. firma wydobyła ok. 80 tys. ton ropy naftowej. Właścicielem Lotos Geonafty jest spółka Lotos Petrobaltic S.A.