Zarząd Enea podjął uchwałę dotyczącą zamiaru rekomendacji przez Zarząd Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 156.804.000 zł z zysku netto za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. Jednocześnie Spółka informuje, iż niniejsza rekomendacja zostanie skierowana do Rady Nadzorczej Spółki celem zaopiniowania - czytamy w komunikacie spółki.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż w pozostałej części zysk netto Spółki za rok obrotowy 2012 przy założeniu podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały zgodnie z ww. rekomendacją Zarządu przeznaczony zostanie na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji, których przeprowadzenie planowane jest zgodnie ze "Strategią Korporacyjną Grupy Kapitałowej ENEA na lata 2010-2015 z perspektywą do 2020 roku" - napisano.

Według wyliczeń przy wypłacie zgodnej z propozycją zarządu dywidenda na akcję wyniesie 0,36 zł. Przy kursie z dzisiejszeg zamknięcia oznacza to stopę dywidendy w wysokości 2,4 proc.