Zgodnie z naszymi informacjami, Rafako otrzymało od  PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (spółka zależna PGE, do której należy Elektrownia Opole), zawiadomienie o planowanym na 15 grudnia 2013 roku, terminie wydania polecenia rozpoczęcia prac związanych z rozbudową Elektrowni Opole.

Dodatkowym warunkiem wydania polecenia rozpoczęcia prac jest uzgodnienie i wdrożenie warunków regulujących relacje pomiędzy PGE, wykonawcami, a PKO BP, obejmujących m.in. zasady finansowe, warunki i zabezpieczenie płatności oraz gwarancje wykonania umowy. Polecenie rozpoczęcia prac może zostać wystawione nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż 120 dni od daty wystawienia przez zamawiającego powiadomienia o planowanym wystawieniu polecenia rozpoczęcia prac.

Umowę z konsorcjum budowlanym tworzonym przez Rafako, Polimex-Mostostal i Mostostal Warszawa, PGE podpisała 15 lutego 2012 r. Wartość kontraktu na budowę bloków 5 i 6 w elektrowni Opole to 9,4 mld zł netto. Dwie zasilane węglem jednostki mają mieć moc łącznie 1800 MW. Zgodnie z umową oraz późniejszymi aneksami do niej, konsorcjum wykonawców ma 120 dni na spełnienie wszystkich warunków zamówienia, w tym przedstawienia gwarancji należytego wykonania.  Rafako deklaruje, że zaawansowane rozmowy z instytucjami finansowymi są już w toku.