Policzyła to firma konsultacyjna IHS, na którą powołuje się The Financial Times.. Według IHS 20 najobfitszych złóż łupkowych poza USA zawiera 175 mld baryłek ropy. Natomiast w USA zasoby są szacowane na 40 mld baryłek.

Za największe złoża ropy łupkowej są uważane Vaca Muerta w Argentynie, Bażenowska Swita w Rosji (Syberia) oraz Silurian w Algierii. Są one większe aniżęli największe złoża amerykańskie Bakken w Północnej Dakocie i Egle Fort w Teksasie.

Eksperci są zdania, że od 2020 r złoża łupkowe poza Stanami Zjednoczonymi będą rocznie kierować na rynek do 5 mln ton ropy. A to więcej niż wynoszą dzisiejsze dostawy Kanady lub Iraku.

Co do kosztów wydobycia, to są one wyższe poza Ameryką. Koszt odwiertu do ropy łupkowej w USA to 5,6 mln dol., podczas gdy w innych krajach będzie to ok. 8 mln dol., a na Półwyspie Arabskim - 13 mln dol..

Sami Amerykanie oceniają zasoby ropy łupkowej na świecie (razem z USA) na 345 mld baryłek. Największe złoża mają się znajdować w Rosji (75 mld baryłek).