23 września 2013 r. PGE, KGHM, TAURON oraz ENEA parafowały Umowę Wspólników zawierającą zasady uczestnictwa stron w projekcie przygotowania, budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej w Polsce. Przewiduje ona nabycie od PGE przez te 3 spółki po 10 proc. udziałów w spółce PGE EJ 1. Zadaniem PGE EJ1 jest budowa i eksploatacja pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

Umowa Wspólników ma zostać podpisana po uzyskaniu niezbędnych zgód korporacyjnych każdej ze stron. Nabycie udziałów w PGE EJ 1 ma nastąpić po przyjęciu w tym roku przez Radę Ministrów Programu Polskiej Energetyki Jądrowej.

Ze strony Greenberg Traurig udział w pracach biorą: Partner Zarządzający Jarosław Grzesiak partnerzy: Michał Bień i Tomasz Kacymirow oraz prawnik Mateusz Śliżewski.

Greenberg Traurig jest międzynarodową kancelarią prawną oferującą pełen zakres usług, zatrudniającą około 1750 prawników obsługujących klientów w 36 biurach w Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji.

Greenberg Traurig w Polsce świadczy usługi prawne największym polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom i instytucjom w Europie Środkowej oraz poza nią.