Rząd nadal ma problem z łupkowymi ustawami

Mimo że ministrowie wspólne stanowisko w sprawie nowych regulacji mieli wypracować już dawno, do dziś nie widać końca sporów na tym tle.

Publikacja: 27.09.2013 07:57

Rząd nadal ma problem z łupkowymi ustawami

Foto: Fotorzepa, Bartłomiej Żurawski Bartłomiej Żurawski

Najwcześniej w październiku Komitet Stały Rady Ministrów zajmie się nowelizacją prawa geologicznego i górniczego oraz projektem ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, czyli regulacjami, od których w dużym stopniu zależą poszukiwania ropy i gazu, w tym w skałach łupkowych – wynika z informacji „Rz".

Kolejne opóźnienia legislacyjne to m.in. efekt sporów wewnątrz rządu dotyczących funkcjonowania Narodowego Operatora Kopalin Energetycznych, państwowej firmy, która ma być udziałowcem części koncesji. Brak też wspólnego stanowiska dotyczącego powołania Funduszu Rezerwy Demograficznej (wcześniej Funduszu Pokoleń), którego wpływy mają pochodzić z zysku wypracowywanego przez NOKE, a jego celem będzie wspieranie innowacyjnych projektów oraz ochrony zdrowia i życia ludzkiego.

W połowie września Maciej Berek, prezes Rządowego Centrum Legislacji, przedstawił listę zagadnień wymagających rozstrzygnięcia, bez których nie mogą ruszyć dalsze prace nad łupkowymi ustawami. Domaga się m.in. określenia, w jaki sposób ma być finansowane NOKE. Resort środowiska chce, aby potrzebne tej spółce pieniądze pochodziły z budżetu państwa i od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wynika to z tego, że według jego koncepcji udziałowcami NOKE mają być bank BGK i NFOŚiGW.

Resort skarbu proponuje zaś, aby minister finansów przekazywał potrzebne NOKE pieniądze do MSP, a ono jako organ założycielski zasilałoby łupkową firmę.

– Zdaniem ministra finansów o konieczności ewentualnego dokapitalizowania NOKE powinna decydować Rada Ministrów w drodze uchwały stosownie do potrzeb spółki – odpowiada z kolei Maciej Grabowski, wiceminister finansów.

To tylko jeden z problemów, jakie są z wypracowaniem przez rząd wspólnego stanowiska dotyczącego nowych regulacji. Kolejne kwestie sporne dotyczą sposobu rozdysponowywania przyszłych zysków NOKE oraz kosztów, jakie ta spółka ma ponosić w związku z prowadzoną działalnością. Brak również rozstrzygnięć w spawach postępowań przetargowych na udzielenie koncesji i prawa NOKE do delegowania wybranych osób do wykonywania prac prowadzonych przez operatora łupkowej koncesji.

Resort skarbu informuje, że kluczową różnicą między nim a resortem środowiska jest sprawowanie przez MSP nadzoru nad NOKE i zniesienie 5-proc. limitu udziału NOKE w koncesjach przyznanych na podstawie przyszłych przetargów.

W maju premier Donald Tusk zapowiadał, że za kilka tygodni rząd przyjmie łupkowe ustawy. Jego zdaniem miały być przygotowane tak, aby nie odstraszały inwestorów poszukujących ropy i gazu. – Wszyscy ministrowie wiedzą, że będę bezlitosny dla tych, którzy będą szukali pretekstu, żeby to jeszcze długo trwało – przestrzegał. Zapowiedział również swoje osobiste uczestnictwo w różnych posiedzeniach, aby w razie potrzeby interweniować, jeśli dojdzie do jakiegoś sporu pomiędzy ministrami.

Spowolnienie w poszukiwaniach ropy i gazu

Od stycznia do września tego roku zakończono w Polsce wykonywanie zaledwie 9 odwiertów poszukiwawczych dotyczących ropy i gazu z łupków. To niewiele, zważywszy że w ubiegłym roku było ich 24. Obecna sytuacja wygląda jeszcze gorzej, jeśli wziąć pod uwagę powszechnie oczekiwane zwiększenie tempa prac poszukiwawczych. W ocenie przedstawicieli branży jednym z powodów spowolnienia jest brak jasnych regulacji, jakie mają obowiązywać firmy.

Najwcześniej w październiku Komitet Stały Rady Ministrów zajmie się nowelizacją prawa geologicznego i górniczego oraz projektem ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, czyli regulacjami, od których w dużym stopniu zależą poszukiwania ropy i gazu, w tym w skałach łupkowych – wynika z informacji „Rz".

Kolejne opóźnienia legislacyjne to m.in. efekt sporów wewnątrz rządu dotyczących funkcjonowania Narodowego Operatora Kopalin Energetycznych, państwowej firmy, która ma być udziałowcem części koncesji. Brak też wspólnego stanowiska dotyczącego powołania Funduszu Rezerwy Demograficznej (wcześniej Funduszu Pokoleń), którego wpływy mają pochodzić z zysku wypracowywanego przez NOKE, a jego celem będzie wspieranie innowacyjnych projektów oraz ochrony zdrowia i życia ludzkiego.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą