PGE EJ1 to jej spółka celowa, powołana do budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Cichosz zastąpi Aleksandra Grada, który po niemal dwóch latach kierowania PGE EJ1 ustąpił ze stanowiska tuż po przyjęciu przez rząd programu energetyki jądrowej (PPEJ).

Jak poinformował firma PGE, na stanowisku wiceprezesa spółki pozostaje Marzena Piszczek.

PGE EJ1 - spółka-córka PGE - wkrótce zmieni udziałowców. Po 10 proc. udziałów mają w niej objąć: Enea, Tauron i KGHM. Umowa w tej sprawie czeka jeszcze tylko na zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 17 lutego mija termin składania ofert w szacowanym na ponad 1 mld zł przetargu na inżyniera kontraktu-doradcę technicznego. Aby zmieścić się w harmonogramie przewidzianym przez PPEJ, PGE EJ1 powinna w najbliższych miesiącach uruchomić postępowanie zintegrowane - rodzaj złożonego przetargu, w którym wybierze partnera strategicznego, finansowanie, technologię reaktora i usługi dla pierwszej elektrowni jądrowej.

Zgodnie z PPEJ, rozstrzygnięcie postępowania ma nastąpić do końca 2016 r.; wtedy też ma być już znana lokalizacja elektrowni. Budowa pierwszego bloku ma ruszyć w 2019 r., a blok ma zacząć działać do końca 2024 r. Na drugą połowę przyszłej dekady przewidziano kontynuację budowy kolejnych bloków pierwszej elektrowni (która - w zależności od technologii - ma mieć 2-3 bloki) oraz rozpoczęcie budowy kolejnej elektrowni, tak by była ukończona w 2035 r. Program stwierdza m.in., że ostrożnie szacowane nakłady inwestycyjne związane z przygotowaniem i realizacją budowy pierwszej elektrowni o mocy ok. 3000 MW mogą kształtować się na poziomie 40-60 mld zł, przy uwzględnieniu nakładów na przygotowanie terenu i infrastrukturę pomocniczą.

Jacek Cichosz od stycznia 2011 r. był dyrektorem ds. operacyjnych PGE EJ1, odpowiedzialnym za koordynację i przygotowanie prac w takich obszarach projektu jądrowego, jak zarządzanie projektem, wybór lokalizacji, postępowanie zintegrowane, wybór technologii reaktora i głównego wykonawcy, zagadnienia projektowo-inżynierskie, zarządzanie jakością i bezpieczeństwem jądrowym, zezwolenia i pozwolenia, zintegrowane systemy zarządcze. Wcześniej Jacek Cichosz pracował w międzynarodowej firmie doradczej Accenture, realizując i nadzorując projekty dla dużych przedsiębiorstw w sektorze energetycznym, paliwowym i hutniczym.