Spółka podała, że właśnie zrealizował pierwszą transakcję importu skroplonego gazu ziemnego LNG. Unimot kupił LNG w Rosji i dostarczył go cysternami do Polski, do instalacji regazyfikacyjnej na terenie województwa wielkopolskiego. - Uruchomienie importu LNG stanowi kolejny etap realizacji naszej strategii, która zakłada osiągnięcie znaczącej pozycji w obrocie gazem ziemnym – podkreśla Przemysław Podgórski, członek zarządu Unimotu. Jak dodaje, spółka - jako nowy importer LNG -przyczynia się też do dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia na krajowym rynku.

Obecnie Unimot inwestuje w budowę własnej instalacji, składającej się z sieci gazowej oraz stacji regazyfikacyjnej LNG, zlokalizowanej w woj. podlaskim. Potencjalnymi odbiorcami regazyfikowanego tam skroplonego gazu ziemnego mają być zarówno średnie i duże przedsiębiorstwa, które wykorzystują ten nośnik energii do celów technologicznych, jak również odbiorcy indywidualni, którzy nie mają dostępu do systemu przesyłowego gazu ziemnego.