Nowy blok energetyczny w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów zastąpi trzy wycofane z eksploatacji jednostki starszej generacji (bloki nr 8, 9, 10) o łącznej mocy zainstalowanej 618 MW. - Ta inwestycja jest bardzo ważna, nie tylko z przyczyn biznesowych, środowiskowych, ale także społecznych. Dziś kompleks Turów jest pracodawcą dla kilku tysięcy osób. Budowa nowego bloku pozwoli na utrzymanie tych miejsc pracy – powiedział po podpisaniu umowy Jacek Kaczorowski, prezes zarządu PGE GiEK.

Paliwem podstawowym nowego bloku w Elektrowni Turów będzie węgiel brunatny. Wysoką sprawność wytwarzania energii elektrycznej przekraczającą 45 proc. brutto, jednostka osiągnie dzięki zastosowaniu nadkrytycznych parametrów pary wytwarzanej w kotle. Będzie to możliwe dzięki m.in. nowoczesnym materiałom, z których zbudowane będą wysokociśnieniowe elementy kotła i turbiny oraz odpowiednio dobranym dla danej jednostki elementom technologicznym bloku.

Paramenty techniczne nowego bloku będą spełniać wymagania związane z ochroną środowiska wynikające z przepisów krajowych i dyrektyw unijnych, przy jednoczesnym wypełnieniu kryteriów najlepszych dostępnych technik. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza takich jak pyły, tlenki azotu, tlenki siarki i metale ciężkie, zostanie osiągnięte dzięki zastosowaniu wysokosprawnych urządzeń i układów technologicznych.

Termin budowy bloku energetycznego został określony na 56 miesięcy od daty wystawienia polecenia rozpoczęcia prac.