Podpisana umowa podzielona została na zakres podstawowy oraz zakres opcjonalny i obejmuje okres co najmniej dziesięciu lat. Wykonanie zakresu podstawowego planowane jest do czasu rozstrzygnięcia postępowania zintegrowanego, które połączy w jednym przetargu kluczowe elementy projektu jądrowego, m.in. wybór technologii i sposób finansowania. Poszczególne usługi będą zlecane w ramach umowy odrębnymi Upoważnieniami w miarę postępu prac w projekcie. Całkowita wartość umowy to ponad 1,3 mld zł netto, w tym cena za zakres podstawowy: ponad 204,6 mln zł netto, a cena za zakres opcjonalny: 1,12 mld zł netto.

- Projekt jądrowy nabiera przyspieszenia. Ostatnie wydarzenia, m.in. umowa PGE SA z krajowymi partnerami biznesowymi, rozstrzygnięcie postępowania na wybór Inżyniera Kontraktu i wreszcie sprawne podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą, wzmacniają wiarygodność projektu i pozwalają na realizację kolejnych zaplanowanych zadań – powiedział Jacek Cichosz, prezes PGE EJ.

3 września 2014 r. podpisana została umowa, na mocy której Tauron, Enea i KGHM kupią po 10 proc. udziałów w spółce PGE EJ1. Umowa wspólników zobowiązuje strony do wspólnego, proporcjonalnie do posiadanych udziałów, sfinansowania działań związanych z realizacją inwestycji przypadających na okres trzech kolejnych lat. Partnerzy przewidują, że łączne koszty z tego tytułu wyniosą około 1 mld zł.