Rada Ministrów przyjęła na wtorkowym posiedzeniu projekt nowelizacji prawa energetycznego oraz niektórych innych ustaw, które przede wszystkim przewidywały zniesienie taryf na błękitne paliwo. Projekt przygotowało Ministerstwo Energii, które przekonuje, że zachodzące na polskim rynku gazu zmiany idą w kierunku liberalizacji i stopniowego odchodzenia od regulacji cen.

Zgodnie z projektem nowelizacji po jej wejściu w życie firmy obracające gazem nie będą miały obowiązku zatwierdzania taryf w zakresie jego sprzedaży, m.in. na rynku hurtowym oraz w tzw. punkcie wirtualnym, w tym na Towarowej Giełdzie Energii.

Urzędowy cennik nie miałby też zastosowania w zakresie handlu gazem sprężonym (CNG) i gazem skroplonym (LNG). Niepotrzebna będzie również taryfa, jeśli do transakcji dojdzie w trybie przetargów, aukcji i zamówień publicznych.

Ponadto Ministerstwo Energii chciało, aby od 1 października 2017 roku zwolniono z obowiązku zatwierdzania cen przedsiębiorstwa dostarczające gaz do wszystkich odbiorców końcowych, z wyjątkiem gospodarstw domowych. W ich przypadku taryfy mają być zniesione dopiero od 1 stycznia 2024 roku.

Branża od wielu lat domaga się też zniesienia taryf na gaz. Postuluje, aby uczynić tak przynajmniej w odniesieniu do odbiorców będących podmiotami gospodarczymi.