Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wprowadziło do swojej oferty tzw. usługę biletową magazynowania gazu. Jest ona skierowana do firm zajmujących się przywozem błękitnego paliwa do Polski i związanego z tym obowiązku utrzymywania odpowiednich zapasów surowca zgodnie z wprowadzonymi niedawno regulacjami.

PGNiG oferuje dwa rodzaje usług umożliwiających spełnienie nowych wymogów. Skorzystanie z pierwszej nie wiąże się z koniecznością zakupu przez przedsiębiorcę dodatkowego gazu do zmagazynowania. Druga usługa polega na zmagazynowaniu surowca w oparciu o błękitne paliwo, które staje się własnością klienta w momencie rozpoczęcia świadczenia usługi. Koncern przekonuje, że usługa biletowa oferowana jest na warunkach elastycznych, m.in. w zakresie wielkości zapasu obowiązkowego, jak również okresu jej świadczenia.

- PGNiG to największy podmiot na rynku, który od lat utrzymuje zdecydowaną większość zapasów handlowych i obowiązkowych gazu ziemnego na terenie Polski. Kompetencje, wiedza i zasoby, jakie posiadamy, pozwalają nam rozszerzyć naszą ofertę o atrakcyjne rozwiązania odpowiadające na potrzeby mniejszych podmiotów działających na rynku gazu ziemnego - mówi Maciej Woźniak, wiceprezes ds. handlowych PGNiG cytowany w komunikacie prasowym. Dodaje, że dzięki temu przedsiębiorcy mogą skupić się na ich podstawowej działalności, zlecając koncernowi kwestię realizacji obowiązku magazynowania zapasów gazu.

W ubiegłym roku w ramach nowelizacji prawa energetycznego wprowadzono przepisy rozszerzające obowiązek utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu. W efekcie wzrosła liczba firm, które muszą tworzyć zapasy, o ile będą chciały go importować. Wcześniej taki obowiązek miało praktycznie tylko na PGNiG.