W zarządzie największego wytwórcy był od marca 2016 r. Na trzyletnią, pełną kadencję został powołany w lutym tego roku.

Nie znane są przyczyny jego rezygnacji.

Jankowski jest absolwentem Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej. Posiada tytuł doktora nauk technicznych, który uzyskał na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Przed tym jak trafił do PGE był członkiem zarządu firmie Badania Systemowe „EnergySys". Zasiadał też w Krajowej Izbie Gospodarczej.