Atomowe porozumienie NCBJ i Japończyków

123rf.com

Narodowe Centrum Badań Jądrowych podpisało porozumienie z Japońską Agencją Energii Atomowej dotyczące rozwoju technologii reaktorów wysokotemperaturowych (HTR).

Umowa, zawarta na pięć lat, z możliwością przedłużenia, dotyczy przede wszystkim wymiany doświadczeń w zakresie technologii kogeneracji jądrowej, m.in. udziału ekspertów we wspólnych badaniach materiałowych czy tworzenia koncepcji wdrożenia opracowanych rozwiązań na rynku.

Zespół pod kierownictwem prof. dr hab. Grzegorz Wrochna (NCBJ) został powołany w lipcu 2016 roku przez Ministra Energii. Jego zadaniem jest zbadanie możliwości i przygotowanie planu wykorzystania reaktorów HTR w Polsce. W pracach zespołu uczestniczą m.in. przedstawiciele największych krajowych użytkowników ciepła przemysłowego oraz firm inżynierskich. Równolegle, NCBJ koordynuje międzynarodową współpracę obejmującą prace badawczo-rozwojowe związane z reaktorami wysokotemperaturowymi (projekt GEMINI+ w konkursie EURATOM w ramach Horyzont 2020).

Projekt ten jest rozszerzeniem zawartego w 2014 porozumienia o współpracy pomiędzy przemysłem jądrowym USA skupionym w organizacji „NGNP Industrial Alliance”, a europejskim konsorcjum „Nuclear Cogeneration Industrial Initiative” (NC2I) o udział instytutów z Japonii i Korei. Blisko trzydzieści instytucji będzie opracowywać założenia i metody licencjonowania reaktorów wysokotemperaturowych, czyli procedur związanych z dopuszczaniem ich do eksploatacji przez instytucje nadzoru jądrowego. Celem projektu jest też zidentyfikowanie potencjalnych partnerów przemysłowych zainteresowanych tą technologią wśród odbiorców ciepła przemysłowego, jak również wypracowanie rekomendacji dotyczących budowy europejskiego demonstratora i wskazanie kierunków dalszego rozwoju.

Na świecie wybudowano kilka reaktorów wysokotemperaturowych HTR, ale technologia ta wciąż nie jest powszechnie dostępna. Eksperci oceniają, że zapotrzebowanie przemysłu na takie rozwiązanie na całym świecie jest duże, w Europie szacowane na kilkaset urządzeń. W Polsce technologia ta mogłaby być wykorzystywana przede wszystkim jako źródło ciepła przemysłowego dla zakładów chemicznych i rafinerii.

Mogą Ci się również spodobać

Gazprom o Polsce: kupujecie coraz więcej

Prezes rosyjskiego giganta gazowego podkreślił, że Polska importuje z Gazpromu rekordowe ilości gazu. Jest ...

Gazprom połknął więcej Europy

Jeszcze nigdy udział Gazpromu w europejskim gazowym rynku nie był tak duży. Koncern ma ...

Szkolnictwo branżowe pod patronatem sektora energetycznego

Osiem szkół z terenu działania Grupy Enea zostało objętych patronatem koncernu energetycznego. Do końca ...

Serinus Energy mniej wydobywa

Ubiegły rok przyniósł grupie dalszy spadek ilości surowców pozyskiwanych z własnych złóż. W tym ...

Tajemnica drożejących paliw w Rosji

Od wprowadzenia zachodnich sankcji wobec Rosji, Moskwa łata dziurawy budżet podnosząc opodatkowanie paliw. A ...

Orlen największy w republikach bałtyckich

Litewska spółka polskiego koncernu paliwowego otwiera ranking największych firm Litwy, Łotwy i Estonii. W ...