Jak przypomina Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Odnawialne Źródła Energii są strategicznym komponentem w kontekście krajowej produkcji energii elektrycznej. – Co za tym idzie bezpieczeństwo wszystkich procesów wchodzących w zakres tej branży jest niezwykle ważne oraz zabezpieczane w adekwatny sposób. W kwestii pozostałych wątków sugerujemy kontakt z takimi służbami jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służba Kontrwywiadu Wojskowego – podaje resort.

Z kolei jak informuje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w ramach realizacji ustawowych zadań, monitoruje zagrożenia o charakterze ekonomicznym i kontrwywiadowczym dla wszystkich inwestycji z branży OZE kluczowych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego RP. – Informacje uzyskane przez ABW, dotyczące rozpoznanych nieprawidłowości, przekazywane są jednak wyłącznie właściwym organom administracji rządowej, w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach. W związku z tym nie możemy udzielić odpowiedzi na zadane przez pytania – podaje ABW.