Wodorowy projekt Polenergii dostał zgodę na pomoc publiczną

Komisja Europejska notyfikowała pomoc publiczną dla wodrowego projektu H2Silesia realizowanego przez Polenergia H2Silesia — spółkę zależną Polenergii — w ramach IPCEI Hydrogen Hy2Infra (Important Projects of Common European Interest). Decyzja notyfikacyjna zatwierdziła maksymalny pułap pomocy publicznej dla projektu w wysokości 142,77 mln euro.

Publikacja: 15.02.2024 21:23

Wodorowy projekt Polenergii dostał zgodę na pomoc publiczną

Foto: Bloomberg

Projekt o nazwie IPCEI Hy2Infra został przygotowany i zgłoszony wspólnie przez siedem państw członkowskich. Poza Polską na tej liście znalazły się: Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Portugalia oraz Słowacja. Państwa członkowskie zapewnią do 6,9 mld euro w ramach finansowania publicznego, co ma ściągnąć z rynków 5,4 mld euro w postaci inwestycji prywatnych. W projekcie wezmą udział 32 przedsiębiorstwa prowadzące działalność w co najmniej jednym państwie członkowskim. Na liście jest jedna firma z Polski, a więc Polenergia. 

Decyzja notyfikacyjna dla Polenergii nie oznacza jeszcze przyznania spółce realizującej projekt dofinansowania na jego realizację. Decyzja o przyznaniu dofinansowania oraz określenie ostatecznej wysokości dofinansowania zapadnie na poziomie krajowym.

Czytaj więcej

Gorsze czasy dla PGE. Wydzielenie węgla z energetyki może znów się opóźnić

Projekt zakłada budowę wielkoskalowej instalacji produkcji odnawialnego wodoru o mocy ok. 105 MW na potrzeby przemysłu ciężkiego i transportu zeroemisyjnego zlokalizowanej na Górnym Śląsku. Planowana instalacja będzie w stanie wyprodukować ok. 13 000 ton wodoru rocznie. Prenotyfikacja na poziomie krajowym dla H2Silesia w ramach IPCEI została uzyskana w kwietniu 2022 r.

Łączna wartość kosztów w projekcie wynosi 218,36 mln euro, a maksymalna wysokość pomocy publicznej, zatwierdzona przez Komisję Europejską, może wynieść 142,77 mln euro, co odpowiada wysokości tzw. luki finansowej w projekcie. Kosztami kwalifikowanymi w projekcie są dostawa i montaż elektrolizerów, układu chłodzenia, podstacji elektrycznej, stacji uzdatniania wody, układu odtleniania i osuszania, sprężarek, magazynu wodoru oraz stacji jego dystrybucji wraz z przynależnymi instalacjami pomocniczymi, budynkami i układem drogowym oraz pracami przygotowawczymi, projektowaniem i rozruchem. Zarząd Polenergii przewiduje, że koszty kwalifikowane projektu ponad wartość dofinansowania ze środków publicznych zostaną pokryte ze środków i źródeł, takich jak m.in. kapitał własny i kredyt inwestycyjny.

- Ostateczna realizacja projektu jest uzależniona od zewnętrznych kryteriów, takich jak zawarcie kontraktów zabezpieczających warunki dostaw wodoru, spełnienie odpowiednich kryteriów ekonomicznych oraz dostępność finansowania dla projektu, jak również podjęcie ostatecznej decyzji inwestycyjnej na podstawie powyższych danych i uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych - czytamy w komunikacie firmy. 

Energetyka Zawodowa
Problemy ministerstwa z elektrowniami węglowymi. Inwestorzy zdezorientowani
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Energetyka Zawodowa
PGE Dystrybucja ma nowy zarząd
Energetyka
Gigantyczne śledztwo ws. fuzji Lotosu z Orlenem Kilkaset osób do przesłuchania
Energetyka Zawodowa
Renata Czech wiceprezesem zarządu PGE do spraw finansowych
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Energetyka Zawodowa
Minister Borys Budka: Nowy zarząd Orlenu zostanie wybrany w przyszłym tygodniu