Co ważne, oprocentowanie środków udostępnionych w ramach umowy kredytu będzie obliczane w oparciu o zmienną stopę procentową, powiększoną o marżę uzależnioną od wypełnienia wskaźnika zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze Taurona.

„Nowe finansowanie będzie mogło zostać wykorzystane przez Tauton w ciągu kolejnych dwóch lat, a jego spłata ustalona została na okres 2027-2032. Zaangażowanie zewnętrznego finansowania jest niezbędne, aby transformacja energetyczna następowała w możliwie krótkim czasie – inwestycje w sektorze energetycznym wymagają bowiem dużych nakładów inwestycyjnych, a zwrot z tych inwestycji rozłożony jest w dłuższym okresie czasu. Tym bardziej cieszy nas fakt, iż Bank Gospodarstwa Krajowego konsekwentnie wspiera realizację celów strategicznych Grupy Tauron” mówi Krzysztof Surma, wiceprezes ds. finansowych Grupy Tauron. „Kluczowym obszarem biznesowym Grupy Tauron jest obszar dystrybucji generujący w ostatnich latach istotnie ponad 60 proc. EBITDA naszej organizacji. Stąd, wraz z obszarem OZE, jest to obecnie nasz najważniejszy kierunek inwestycyjny. Bez przebudowy sieci, niezależnie od tego ile energii z OZE wyprodukujemy, system elektroenergetyczny nie będzie funkcjonował efektywnie” — dodaje Krzysztof Surma.

Czytaj więcej

Nowe kadry spółek już się szykują. Państwowe spółki czeka rewolucja

W roku 2023 budżet inwestycyjny Grupy Tauron w obszarze dystrybucji sięgnął kwoty 2,4 mld zł, a w 2024 r. wydatki na ten cel planowane są w kwocie ok. 3 mld zł.

W obszarze OZE aktualnie Grupa buduje trzy farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 200 MW i pięć farm wiatrowych o mocy ponad 160 MW. Łączna moc zainstalowana w OZE wyniosła 606 MW (w tym 417 MW w elektrowniach wiatrowych, 133 MW w elektrowniach wodnych, 56 MW mocy w elektrowniach fotowoltaicznych).