Zgłaszana koncentracja będzie polegać na przejęciu przez PGE Polska Grupa Energetyczna wyłącznej kontroli nad PKPE Holding. Pod koniec grudnia 2022 r. PGE podpisała z Edison Holdings przedwstępną umowę nabycia udziałów w PKPE Holding. W wykonaniu umowy PGE nabędzie pośrednio 100 proc. akcji w PKP Energetyka. Jak wówczas informowano, zamknięcie transakcji planowane jest na 3 kwietnia 2023 r. Cena do zapłaty przez PGE została ustalona na kwotę ok. 1 913,5 mln zł w oparciu o wartość przedsiębiorstwa ustaloną na 31 marca 2022 r. w wysokości ok. 5 944,5 mln zł.

Czytaj więcej

PGE zaprzecza: Przejęcie PKP Energetyka nie ma związku z NABE

PKP Energetyka odpowiada za dystrybucję ponad 4 TWh energii elektrycznej rocznie, co stanowi 2,9 proc. całej energii w Polsce. Firma zarządza infrastrukturą krytyczną dla polskiego transportu kolejowego.