PGE nabędzie pośrednio 100 proc. akcji w PKP Energetyka. Zamknięcie transakcji planowane jest na 3 kwietnia 2023 r.

Cena do zapłaty przez PGE została ustalona na kwotę ok. ponad 1,9 mld zł. Wartość przedsiębiorstwa została ustalona na 31 marca 2022 r. w wysokości ok. 5,9 mld zł i zostanie rozliczona w oparciu o tzw. mechanizm locked-box. Cena będzie podlegać ewentualnym korektom, w szczególności o kwotę wypływu środków z grupy PKP Energetyka do grupy sprzedającego. Zamknięcie transakcji planowane jest na dzień 3 kwietnia 2023 r. Płatność za udziały będzie miała miejsce w dniu zamknięcia transakcji. Kiedy Skarb Państwa sprzedawał tę spółkę zarobił wówczas blisko 1,5 mld zł.

Czytaj więcej

W środę może dojść do przejęcia PKP Energetyka przez PGE

Transakcja zostanie dokonane pod warunkiem spełnienia w szczególności poniższych warunków jak uzyskanie zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zakończenie sporu sądowego dotyczącego prywatyzacji PKP Energetyka, uzyskanie zgody ministra aktywów państwowych, uzyskanie zgód podmiotów finansujących, wymieniono.

Grupa PGE uzyska dostęp do sieci dystrybucyjnej na terenie całego kraju. Wcześniej PGE informowało o uzyskaniu zgód rady nadzorczej i zarządu na transakcję.