PGE podała, że okresowo ograniczyła produkcję energii z kilku bloków z powodu zwiększonej produkcji energii z OZE. PGE uspakaja jednocześnie, że moc bloków może w dowolnym momencie zostać zwiększona. – Ze względu na zwiększoną produkcję energii ze źródeł odnawialnych, czego konsekwencją jest zmniejszone zapotrzebowanie na energię elektryczną ze źródeł konwencjonalnych, Grupa PGE okresowo ograniczyła produkcję energii z kilku bloków energetycznych – poinformowała PGE. – Te nieznaczne zaniżenia mocy zostały uzgodnione wcześniej z operatorem systemu energetycznego (PSE). Moc tych bloków może w dowolnym momencie zostać zwiększona, jeżeli operator zgłosi taką dyspozycję – czytamy w stanowisku spółki.

Z danych REMIT wynika, że w czwartek 21 lipca, w największym kompleksie energetycznym na węgiel brunatny w Bełchatowie na 13 bloków, nie pracuje jeden, z pozostałe 7 zmagają się z niewielkimi ubytkami mocy. W elektrowni Opole z przerwami w pracy, wywołanymi problemami z węgla kamiennego zmagają się trzy jednostki, a kolejne trzy zmagają się z ubytkiem, w tym bloki 5 i 6, a więc duże jednostki o mocy 905 MW każdy. Duże problemy są jednak w elektrowni Rybnik, gdzie na 8 jednostek, 6 wyłączonych jest z pracy, a dwie mają ograniczoną moc. Najnowocześniejszy blok na węgiel brunatny w Turowie także przez kolejne kilkanaście dni jest wyłączony z eksploatacji.

Czytaj więcej

Bloki węglowe znów z problemami. System pracuje normalnie