KE opublikowała przełomowy pakiet „Fit for 55”

14 lipca Komisja Europejska opublikowała przełomowy pakiet regulacji dotyczących gospodarki i klimatu pod nazwą „Fit for 55”.

Publikacja: 14.07.2021 17:20

KE opublikowała przełomowy pakiet „Fit for 55”

Foto: Adobe Stock

Wprowadzenie proponowanych przez Komisję zmian ma się przyczynić do redukcji emisji gazów cieplarnianych netto w UE w 2030 r. o co najmniej 55 proc. (w stosunku do 1990 r.) oraz do neutralności klimatycznej UE netto do 2050 r., zgodnie z celami wyznaczonymi przez Radę Europejską oraz przepisami Europejskiego Prawa o Klimacie.

Czytaj także: Unijna polityka klimatyczna będzie już tylko przyspieszać

W skład pakietu „Fit for 55” wchodzą projekty nowelizacji ośmiu obowiązujących rozporządzeń i dyrektyw oraz cztery propozycje nowych aktów prawnych. Proponowane regulacje mają zachęcać do inwestowania w źródła zeroemisyjne takie jak elektrownie wiatrowe, fotowoltaiczne, czy biometan i zielony wodór; do zwiększania efektywności energetycznej oraz do zmniejszania emisji we wszystkich sektorach gospodarki.

Komentarz Jakub Groszkowskiego dyrektora zarządzającego CEEP:

Zaproponowana przez Komisję Europejską ścieżka dojścia do celów klimatycznych na 2030 i 2050 r. jest bardzo ambitna. Sektory energetyczny oraz energochłonny są gotowe na wysoki poziom ambicji, o ile towarzyszyć temu będzie adekwatne wsparcie. Spółki energetyczne w Europie Środkowej inwestują w odchodzenie od elektroenergetyki i ciepłownictwa opartych na węglu, inwestują w nowe nisko- i zeroemisyjne źródła, i chcą zwiększać tempo oraz skalę transformacji, ale muszą dbać o to, żeby zmiany nie wywołały drastycznego wzrostu cen energii i nie zagrażały bezpieczeństwu systemu energetycznego. Aby zapewnić środki na transformację energetyczną, bez przerzucania całości kosztów na odbiorców energii, konieczne jest wyraźne zwiększenie budżetów funduszy powiązanych z systemem handlu emisjami, takich jak Fundusz Innowacji i Fundusz Modernizacyjny. Dzięki nim pieniądze wydane przez sektor energetyczny na uprawnienia do emisji CO2 wracają do tych spółek, które chcą się transformować.

W CEEP szczegółowo analizujemy w jaki sposób proponowane przez KE zmiany przepisów wpłyną na opłacalność poszczególnych elementów sektora energetycznego oraz energochłonnego. Energetyka w każdym państwie UE stanowi strategiczną część gospodarki, a ceny energii mają kluczowe znaczenie dla konkurencyjności i kondycji przemysłu. Dlatego bardzo ważne jest, żeby zaproponowaną przez KE ścieżkę dochodzenia do celów klimatycznych dostosować do specyficznych realiów poszczególnych państw członkowskich UE – nie tylko do poziomu zamożności, ale też do obecnej struktury sektora energetycznego oraz do skali wyzwań społecznych i gospodarczych związanych z transformacją.

Przedstawiony przez Komisję pakiet to dopiero propozycja, która trafi teraz do Parlamentu
Europejskiego oraz Rady UE tworzonej przez państwa członkowskie. To od nich zależeć będzie, czy i w jakiej formie zaproponowane dziś regulacje zaczną obowiązywać. Spodziewamy się gorących dyskusji politycznych, bo propozycje KE będą miały bezpośredni wpływ na wzrost cen energii elektrycznej, ciepła i paliw. Rozmowy nad konkretnymi rozwiązaniami potrwają zapewne przynajmniej dwa lata do wyborów do PE w 2024 r. To bardzo ważne, żeby aktywny udział w tej dyskusji brały również spółki i organizacje z Europy Środkowej, ponieważ w dużej mierze od przyjętych w Brukseli rozwiązań zależeć będzie konkurencyjność gospodarek państw naszego regionu. CEEP będzie aktywnie uczestniczył w całym procesie legislacyjnym pakietu „Fit for 55”.

Wprowadzenie proponowanych przez Komisję zmian ma się przyczynić do redukcji emisji gazów cieplarnianych netto w UE w 2030 r. o co najmniej 55 proc. (w stosunku do 1990 r.) oraz do neutralności klimatycznej UE netto do 2050 r., zgodnie z celami wyznaczonymi przez Radę Europejską oraz przepisami Europejskiego Prawa o Klimacie.

Czytaj także: Unijna polityka klimatyczna będzie już tylko przyspieszać

Pozostało 89% artykułu
Energetyka Zawodowa
Tąpnięcie kursu akcji Orlenu. W tle obawy, że rząd obciąży firmę potężną daniną
Energetyka Zawodowa
Człowiek Zbigniewa Ziobry stracił stanowisko w PGE
Energetyka Zawodowa
Rafako wraca do dyskusji o konwersji zadłużenia. Zwolenników pomysłu jest mało
Energetyka Zawodowa
Polenergia notuje większy zysk niż przed rokiem
Energetyka Zawodowa
Brakuje chętnych na budowę bloków gazowych w Kozienicach
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości