CCGT Ostrołęka, firma w której po połowie udziałów mają Energa i Orlen, podpisała z GE Power i General Electric Global Services, aneks do umowy dotyczącej budowy w Ostrołęce elektrowni gazowo-parowej o mocy 745 MWe netto (megawaty mocy elektrycznej). Na jego podstawie szacunkowe wynagrodzenie generalnego wykonawcy z tytułu realizacji projektu wzrośnie z około 2,5 mld zł netto do około 2,85 mld zł netto. Z kolei termin podpisania tzw. świadectwa obioru warunkowego elektrowni ustalono na 31 grudnia 2025 r. Energa tłumaczy, że zawarcie aneksu wynika z konieczności dostosowania umowy do uwarunkowań, które zaistniały od momentu jej zawarcia, w tym w szczególności od wybuchu wojny w Ukrainie i jej wpływu na rynek surowców, energii i budowlany.

Budowa elektrowni gazowo-parowej w Ostrołęce jest realizowana na podstawie kilku porozumień podpisanych 25 czerwca 2021 r. Chodzi o: „dokument zmiany kontraktu z dnia 12 lipca 2018 r. na budowę Elektrowni Ostrołęka C o mocy 1000 MW”, wraz z jednocześnie zawieranymi: aneksem gazowym, umową serwisową i porozumieniem dotyczącym rozliczenia realizacji projektu węglowego. Na ich mocy m.in. zdecydowano, że w Ostrołęce zamiast elektrowni węglowej powstanie elektrownia gazowo-parowa. Zlokalizowano ją w tym samym miejscu, co wcześniej rozpoczętą budowę jednostki węglowej. Ustalono, że nowy blok energetyczny będzie zasilany gazem ziemnym wysokometanowym.

Harmonogram realizacji projektu przewidywał rozpoczęcie prac budowlanych z końcem 2021 r. Nastąpiło to jednak z opóźnieniem, gdyż tzw. polecenie rozpoczęcia dla generalnego wykonawcy wydano 24 marca 2022 r. Dotychczas informowano, że oddanie elektrowni do użytku nastąpi w 2025 r. (bez określania konkretnej daty), a rozpoczęcie świadczenia tzw. usługi mocowej od 1 stycznia 2026 r. Czy określony obecnie termin podpisania świadectwa obioru warunkowego elektrowni od wykonawcy ustalony na ostatni dzień 2025 r. pozwoli  świadczyć usługę mocową już od następnego dnia, czas pokaże.

Podpisane ponad dwa lata temu dokumenty przewidywały rozliczenie realizacji projektu węglowego w Ostrołęce do końca 2021 r. Ostatecznie rozliczono je jednak w marcu 2022 r. Ostateczna wartość należności wynikająca ze zrealizowanych przy tym projekcie przez generalnego wykonawcę prac wyniosła 958 mln zł netto. Kwotę tę po połowie, czyli po 479 mln zł netto, zapłaciły Energa i Enea, zleceniodawcy węglowej inwestycji.