Przypomnijmy, że w ub. środę Tauron Wytwarzanie wezwało Rafako do zapłaty ponad 1,3 mld zł tytułem kar umownych i odszkodowań. Rafako w całości kwestionuje żądania Taurona, zapowiadając, że zamierza przygotować się do procedury upadłości, bo jak mówiła firma zaistniały ku temu przesłanki po piśmie Taurona. Z kolei w piątek Rafako wystąpiło do Taurona z roszczeniami na łączną kwotę ok. 1,4 mld zł. Obie spółki uznają roszczenia drugiej strony za bezzasadne.

Czytaj więcej

Ruszają rozmowy Taurona z Rafako. W tle wojna na listy do Premiera

W czwartek 19 stycznia Tauron poinformował, że obie zwaśnione firmy wracają jednak do negocjacji ws. harmonogramu zakończenia wszystkich prac wokół bloku węglowego w Jaworznie o mocy 910 MW, który zmaga się z licznymi awariami. Rafako, wykonawca bloku, wyraża gotowość do rozmów, jednak nie godzi się z interpretacją ostatnich wydarzeń, że ponosi winę za zerwanie rozmów. Nie godzi się także na warunki brzegowe, które kilka dni temu przedstawił Tauron. Ministerstwo aktywów państwowych nadal nie zamierza interweniować, choć przychyla się do argumentacji Tauronu, że wady bloku węglowego Jaworzno 910 MW to wina Rafako. Strony ustalają dogodny termin rozmów. Tauron zaznacza, że warunkiem prowadzenia rozmów jest wycofanie się Rafako z nieuzasadnionych – zdaniem katowickiego koncernu – roszczeń, wydłużenie gwarancji oraz przedstawienie realnego harmonogramu usunięcia zidentyfikowanych wad i usterek bloku węglowego.

Czytaj więcej

Tauron chce od Rafako gigantycznej kary. Ponad miliard zł za błędy przy Jaworznie

W czasie szansy na porozumienie w piątek 20 stycznia w Raciborzu pojawi się lider opozycji, były Premier Donald Tusk. Ma on przyjechać na zaproszenie związków zawodowych, które podkreślają, że „drzwi spółki są otwarte” dla każdego kto chce pomóc w uratowaniu firmy. To z kolei miałoby wywołać reakcje ministerstwa aktywów państwowych oraz Polskiego Funduszu Rozwoju, który jest współudziałowcem Rafako.Wizyta byłego premiera W Raciborzu jest zaplanowana na godz. 9:00, a na 10:00 Tauron zaplanował swoje spotkanie z dziennikarzami w Katowicach.