Rada nadzorcza Zakładów Azotowych Puławy pozytywnie zaopiniowała wczoraj wniosek do walnego zgromadzenia związany ze zmianami do kontraktu na budowę bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe. Zaproponowano w nim zwiększenie budżetu inwestycji z 1 200 mln zł do 1 230 mln zł (bez VAT) i wydłużeniem okresu realizacji projektu o 223 dni, czyli do 3 czerwca 2023 r.

„Przyczyną wniosku są roszczenia generalnego wykonawcy w zakresie zmian kontraktu, w szczególności dotyczących wartości i terminu jego zakończenia. Wynikają one z faktu, że realizacja kontraktu przypadła na niespotykany w ostatnich latach okres tj. zbiegła się z wystąpieniem zjawisk noszących znamiona siły wyższej: pandemii Covid-19 oraz agresji Rosji na Ukrainę, które skutkowały nadzwyczajnym i niemożliwym do przewidzenia wzrostem cen materiałów i usług oraz kursu PLN/EUR” - uzasadniono w komunikacie giełdowym.

Czytaj więcej

Jest szansa na tańszy prąd dzięki nowym taryfom

ZA Puławy przekonują, że zwiększenie budżetu inwestycji ma na celu zabezpieczenie realizacji projektu i zaspokojenie roszczenia generalnego wykonawcy (Polimex Mostostal) dotyczącego podwyższenia wynagrodzenia, które ten zgłosił już ponad rok temu. Jednocześnie nawozowa spółka zauważa, że roszczenie wykonawcy, po przeprowadzeniu wzajemnych analiz i rozmów, zostało uwzględnione w kwocie 35 mln zł. Rok temu Polimex Mostostal domagał się zmiany umowy poprzez podwyższenia wynagrodzenia o 188,7 mln zł netto.

Pierwotnie elektrociepłownia w Puławach miała być gotowa do użytku w październiku 2022 r. Na koniec ubiegłego roku jej budowa była zaawansowana w 93 proc. Do tego czasu wydatkowano na nowy blok energetyczny łącznie 1 005 mln zł, z czego 45,8 mln zł w samym ubiegłym roku. Obiekt o mocy elektrycznej 100 MW i mocy cieplnej rzędu 300 MW ma spełniać najnowsze wymagania środowiskowe. Jednocześnie zakładowa elektrociepłownia zwiększy udział własnej energii elektrycznej w jej łącznym zużyciu przez instalacje produkcyjne ZA Puławy oraz zapewnieni ciągłość dostaw pary technologicznej i wody grzewczej.