Spółka do 2027 r. chciała zakończyć inwestycje dotyczące budowy kogeneracyjnych źródeł gazowych. Mamy 2023 r., a tworzenie scenariuszy nadal trwa.

Plany inwestycyjne dla Elektrociepłowni Gdańskiej mają w założeniu przeprowadzić proces jej modernizacji poprzez rezygnację ze spalania węgla i zastosowania gazu ziemnego jako paliwa przejściowego, wspieranego przez źródła wytwórcze oparte o OZE do uzyskania – jak planuje spółka w 2050 r. – całkowitej neutralności klimatycznej tej jednostki.

Czytaj więcej

O ile mniej powstanie wiatraków po poprawce PiS? Jest kolejna analiza

„Obecnie jesteśmy na etapie tworzenia wielowariantowych scenariuszy pracy jednostki wytwórczej, co pozwoli zbudować jednostkę wytwórczą dostosowaną do potrzeb mieszkańców i spełniającą wszystkie obecne i projektowane regulacje w tym pakietu Fit for 55 czy REpowerEU” – tłumaczy nam spółka.

Czas jednak biegnie go zgodnie ze strategią PGE, „Program Rozwoju Elektrociepłowni PGE EC" spółka do 2027 r., chciała zakończyć inwestycje dotyczące budowy kogeneracyjnych źródeł gazowych. W przypadku Gdańska ten scenariusz wydaje się coraz bardziej odległy ponieważ projekt ten nie został jeszcze zgłoszony do aukcji rynku mocy, której wygrana pozwoli na otrzymanie wsparcia finansowego dla takiej inwestycji.