Ceny prądu w 2024 roku. Są nowe taryfy – co to oznacza dla naszych rachunków?

Wiemy już, ile będą wynosiły ceny prądu w 2024 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy na sprzedaż energii pięciu tzw. sprzedawcom z urzędu oraz pięciu największym spółkom dystrybucyjnym. Dzięki przedłużeniu systemu mrożenia cen energii za prąd zapłacimy tyle, ile w 2022 r.

Aktualizacja: 02.01.2024 12:41 Publikacja: 02.01.2024 12:41

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy na sprzedaż energii

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy na sprzedaż energii

Foto: Adobe Stock

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy na sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców w gospodarstwach domowych czterem tzw. sprzedawcom z urzędu (PGE Obrót, Tauron Sprzedaż, Enea i Energa Obrót) oraz, wyjątkowo, jednej z firm pełniących funkcję sprzedawcy z urzędu, która dotychczas była zwolniona z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia – Tauron Sprzedaż GZE. Regulator zatwierdził również taryfy pięciu największym dystrybutorom energii (OSD): PGE, Tauron, Enea, Energa i Stoen Operator. Taryfy dystrybucyjne zatwierdzane są dla odbiorców wszystkich grup taryfowych (również dla biznesu i przemysłu).

Czytaj więcej

Spółki szykują się na taryfową rewolucję. Chodzi o zdalny odczyt danych z licznika

Taryfy w dół 

Sytuacja na rynkach surowców (węgiel, gaz) stabilizuje się, co przekłada się na mniejszą zmienność cen energii elektrycznej w obrocie hurtowym. W związku ze spadkami cen na rynku hurtowym w stosunku do cen z kontraktów zawieranych w 2022 r., zatwierdzone przez Prezesa URE ceny energii w taryfach sprzedawców na 2024 r. są niższe o 31,3 proc. w stosunku do taryf zatwierdzonych na 2023 r.

Nieznacznie, średnio o ok 2,9 proc. rok do roku, wzrastają natomiast taryfy dystrybucyjne. Jest to związane z koniecznością ponoszenia przez przedsiębiorców odpowiedzialnych za infrastrukturę sieciową w naszym kraju nakładów inwestycyjnych na rozbudowę oraz modernizację sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Dodatkowo, na poziom taryf dystrybucyjnych ma wpływ wzrost taryfy operatora systemu przesyłowego, czyli Polskich Sieci Elektroenergetycznych oraz inflacja. 

Patrząc na spółki taryfy na samą sprzedaż energii (główna składowa naszego rachunku) wyniesie dla Tauron Sprzedaż 742 zł/MWh, PGE Obrót 744 zł/MWh, Enea 743 zł/MWh, Energa Obrót 741/MWh. Taryfy przyznane w 2022 r. na 2023 r. wynosiły między 1060 a 1130 zł za MWh. 

URE

Ceny prądu w 2024 r. Rachunki bez zmian mimo innych taryf

W nadchodzącym roku ceny energii dla odbiorców w gospodarstwach domowych do określonych limitów zużycia, a więc do 1,5 MWh w ciągu najbliższych 6 miesięcy będą bez zmian. Ceny zostały ponownie zamrożone (pod warunkiem podpisania ustawy przez prezydenta, która czeka już tylko na jego podpis) na poziomie taryf dla spółek obrotu ze stycznia 2022 r., a więc na poziomie 412 zł za MWh. Zgodnie z ustawą mrożącą ceny energii za 2024 r., która czeka już tylko na podpis prezydenta, za zużycie energii ponad tę wielkość sprzedawca nie będzie mógł pobrać ceny wyższej niż 693 zł za MWh. Średnie zużycie energii przez gospodarstwo domowe to ok. 2 MWh w ciągu roku.

Stawki opłat dystrybucyjnych dla odbiorców w gospodarstwach domowych również zostały zamrożone do ww. limitów zużycia. Jeżeli natomiast odbiorca w gospodarstwie domowym zużyje w ciągu roku więcej energii niż wskazane limity zużycia – za każdą kilowatogodzinę (kWh) dostarczoną ponad limit będą obowiązywały stawki opłat dystrybucyjnych zgodne z zatwierdzonymi przez Prezesa URE taryfami operatorów na 2023 rok.

Prezes URE wyjaśnia, ile zapłacimy za prąd

- Należy pamiętać, że taryfy zatwierdzone na 2023 rok nie były stosowane do rozliczeń z odbiorcami, ponieważ po tzw. ustawowym zamrożeniu cen, płacą oni w tym roku 412 zł/MWh do określonych limitów zużycia energii, a powyżej tych limitów 693 zł/MWh – wyjaśnia Rafał Gawin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

- Zatwierdzane dziś taryfy na 2024 rok są niższe od tych na 2023, nie oznacza to jednak obniżki na rachunkach odbiorców objętych zamrożeniem cen, w tym taryfowanych – dodaje Prezes URE.

- W parlamencie zakończyły się prace nad ustawą, która przedłuża zamrożenie cen energii i gazu na pierwszych sześć miesięcy 2024 r. na poziomie obowiązującym w 2023 r. Ustawa ta oczekuje obecnie na podpis Pana Prezydenta – mówi Rafał Gawin.

– Wejście w życie tych przepisów będzie oznaczało brak zmian na rachunkach odbiorców do końca czerwca 2024 r. – nadal bowiem będą obowiązywały ceny maksymalne zawarte w ustawie z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej - informuje Prezes URE.

Zmiana taryf za prąd zmieni wielkość rekompensat

Zmiana taryf za energię elektryczną w przeciągu 6 mies. przyszłego roku nie będzie miała znaczenia dla gospodarstw domowych, a jedynie dla firm sprzedażowych, które będą ubiegać się o rekompensaty za mrożenie cen energii. W 2024 r. w związku z niższą taryfą niż w 2023 r., rekompensata będzie odpowiednio niższa. Będą one pochodzić z budżetu. Zgodnie z ustawą dotyczącą mrożenia cen energii, gazu i ciepła będą kosztować 16,5 mld zł. Wielkość rekompensat za mrożenie cen energii dla gospodarstw to różnica między kwotą mrożoną, a więc między 412 zł za MWh a przyznaną danej firmie taryfą. Taryfy przyznane w 2022 r. na 2023 r. wynosiły między 1060 a 1130 zł za MWh. Teraz jak wiemy po decyzji prezesa URE wynosi to 740 zł za MWh. Mowa tylko o taryfie na sprzedaż samej energii. 

URE

Prognozy analityków oraz wstępne kalkulacje Urzędu Regulacji Energetyki wskazywały, że bez żadnych mechanizmów osłonowych wartość całego rachunku za prąd może w 2024 r. wzrosnąć o 60–70 proc. względem stawek, które płacimy obecnie.  Nieoficjalnie propozycje taryf tylko za cenę energii miały pierwotnie wynieść między 780 zł, a nawet ponad 900 zł za MWh.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy na sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców w gospodarstwach domowych czterem tzw. sprzedawcom z urzędu (PGE Obrót, Tauron Sprzedaż, Enea i Energa Obrót) oraz, wyjątkowo, jednej z firm pełniących funkcję sprzedawcy z urzędu, która dotychczas była zwolniona z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia – Tauron Sprzedaż GZE. Regulator zatwierdził również taryfy pięciu największym dystrybutorom energii (OSD): PGE, Tauron, Enea, Energa i Stoen Operator. Taryfy dystrybucyjne zatwierdzane są dla odbiorców wszystkich grup taryfowych (również dla biznesu i przemysłu).

Pozostało 90% artykułu
Ceny Energii
Ustawa mrożąca ceny prądu z podpisem prezydenta. Komu przysługuje bon energetyczny
Ceny Energii
Nowe taryfy na prąd mogą zachwiać giełdowym optymizmem
Ceny Energii
Za prąd zapłacimy ponad 200 zł więcej do końca roku. Parlament zdecydował
Ceny Energii
Prądowa pułapka na wybory prezydenckie. Polityczny kontekst mrożenia cen energii
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Ceny Energii
O ile więcej zapłacimy za energię? Znamy kwoty
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży