Kiedy mniej zapłacimy za prąd? Rząd wprowadza kluczową zmianę

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji prawa energetycznego. Dzięki niemu ma być łatwiej zmienić dostawcę prądu czy założyć tzw. społeczności energetyczne. Rząd wprowadza także długo oczekiwane przez branżę ceny dynamiczne zmieniające się wraz z popytem na prąd.

Publikacja: 18.04.2023 15:38

Kiedy mniej zapłacimy za prąd? Rząd wprowadza kluczową zmianę

Foto: Adobe Stock

Nowe rozwiązania przewidują, że odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwach domowych i mikroprzedsiębiorcy o rocznym zużyciu poniżej 100 tys. kWh uzyskają dostęp do narzędzia porównywania ofert sprzedaży energii elektrycznej. Zmniejszone zostaną obciążenia administracyjne właścicieli źródeł wytwórczych o mocy większej niż 2 MW. Od 2026 r. możliwa będzie zmiana sprzedawcy energii elektrycznej w 24 godziny.

Wprowadzone zostaną ramy prawne dla obywatelskich społeczności energetycznych (czyli grup odbiorców wykorzystujących lokalne źródła energii z pominięciem pośrednictwa "wielkiej" energetyki). Dotyczy to np. prawa odbiorcy do przystąpienia do obywatelskiej społeczności energetycznej przy zachowaniu pełni praw konsumenckich i do opuszczenia społeczności bez sankcji.

Czytaj więcej

Kiedy warto oszczędzać prąd? Sprawdzisz w telefonie

Odbiorcy energii będą mogli zawierać umowy przewidujące ceny dynamiczne energii elektrycznej, będą mogli je zawrzeć z co najmniej jednym sprzedawcą i z każdym sprzedawcą, który ma ponad 200 tys. odbiorców. „Odbiorcy będą mieli także prawo do otrzymywania informacji na temat korzyści i ryzyk związanych z takimi umowami” – czytamy w komunikacie.

Umowy z ceną dynamiczną mają pozwolić konsumentowi na dostosowanie zużycia energii do aktualnej ceny na rynku, która powinna być aktualizowana co 15 minut. Ma to zachęcić ich do pobierania prądu w godzinach, gdy np. zapotrzebowanie jest mniejsze.

W określonych przypadkach prezes Urzędu Regulacji Energetyki będzie mógł ingerować z urzędu lub na wniosek strony w treść umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii elektrycznej. „Chodzi o umowę zawartą pomiędzy sprzedawcą a operatorem systemu dystrybucyjnego lub operatorem systemu przesyłowego.”- wyjaśnia autor projektu, czyli Ministerstwo Klimatu i Środowiska.  

Nowe rozwiązania przewidują, że odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwach domowych i mikroprzedsiębiorcy o rocznym zużyciu poniżej 100 tys. kWh uzyskają dostęp do narzędzia porównywania ofert sprzedaży energii elektrycznej. Zmniejszone zostaną obciążenia administracyjne właścicieli źródeł wytwórczych o mocy większej niż 2 MW. Od 2026 r. możliwa będzie zmiana sprzedawcy energii elektrycznej w 24 godziny.

Wprowadzone zostaną ramy prawne dla obywatelskich społeczności energetycznych (czyli grup odbiorców wykorzystujących lokalne źródła energii z pominięciem pośrednictwa "wielkiej" energetyki). Dotyczy to np. prawa odbiorcy do przystąpienia do obywatelskiej społeczności energetycznej przy zachowaniu pełni praw konsumenckich i do opuszczenia społeczności bez sankcji.

Ceny Energii
Spółki energetyczne poniosą ciężar obniżki cen energii
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Ceny Energii
Mrożenie cen energii popłaca. Spółki Skarbu Państwa zyskują, a miały dopłacać
Ceny Energii
Europa szykuje się do zimy. Jest lepiej niż przed rokiem
Ceny Energii
Rząd ma projekt mrożenia cen prądu. Moskwa: Są cztery scenariusze
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Ceny Energii
Bez interwencji czekają nas potężne podwyżki cen prądu
Ceny Energii
Ceny ciepła pójdą w górę? Odbiorcom można pomóc