Ile biznes zapłaci?

Dotychczasowe ceny w cienniku PGNiG wynosiły dla tej grupy odbiorców między 761 a 793 zł za MWh Nowa cena dla klientów rozliczanych na podstawie Cennika „Gaz dla Biznesu” ma zostać wprowadzona – jak się dowiadujemy – za pomocą stosowanego w 2022 r. mechanizmu automatycznej obniżki i będzie obowiązywała do 31 marca 2023 r. Nowe ceny będą więc wynosić między ok. 600, a 650 zł za MWh.

Czytaj więcej

Będą korekty cen gazu? URE interweniuje

Od kiedy?

Skorzystanie z automatycznej obniżki ma nie wymagać od klienta podejmowania żadnych działań i zostanie ona automatycznie zastosowana w rozliczeniach. „PGNiG Obrót Detaliczny na bieżąco śledzi sytuację rynkową oraz wahania cen gazu na europejskich giełdach. Bezpieczeństwo dostaw gazu dla naszych klientów jest priorytetem” – mówi nam Henryk Mucha, prezes PGNiG OD z Grupy Orlen.

Czytaj więcej

Mimo zamrożenia cen prądu firmy i tak zapłacą dużo więcej

Rynek długoterminowy dyktuje ceny

Wyjaśnia on jednocześnie, dlaczego spółka nie może od razu reagować na spadki cen gazu na giełdach. „Kontraktowanie paliwa gazowego odbywa się w perspektywie długoterminowej, stąd nie zawsze krótkotrwały spadek cen na giełdzie przekłada się, w krótkim terminie i w takim samym stopniu, na spadki cen dla Klientów biznesowych” – dodaje prezes Mucha. Przykładem ma tu być sytuacja, która miała miejsce od lipca do września 2022 r. Faktycznie wówczas giełdowe wyceny osiągały poziom nawet 1500 zł/MWh, a PGNiG Obrót Detaliczny nie podwyższał cennika dla klientów biznesowych i utrzymał go na stałym poziomie. Jak twierdzi spółka nawet dwukrotnie niższym pułapie, czyli 793 zł/MWh. „Ponadto cennik ten uwzględnia nie tylko koszty zakupu surowca na giełdzie, ale także ryzyko nagłych wahań cen czy zachowania klientów związane z elastycznością ich poboru.” – wyjaśnia koncern. „Podstawowym zadaniem PGNiG Obrót Detaliczny w trakcie kryzysu energetycznego powstałego na skutek wojny na Ukrainie oraz działań Rosji, było i nadal jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw paliwa gazowego dla ponad 7 mln klientów spółki – w tym dla kilkuset tysięcy klientów biznesowych” – wskazuje spółka.

Czytaj więcej

Droga energia uderza w firmy

Już wcześniej PGNiG zareagował na wysokie cen gazu dla ciepłowni, przygotowując nowe oferty dla ciepłowni, wprowadzonej w I połowie stycznia 2023 r. „To rozwiązanie, w 2023 roku zagwarantuje wytwórcom ciepła gaz po maksymalnej cenie 400 złotych za megawatogodzinę (MWh) za zamówiony wolumen i pozwoli zmniejszyć rachunki za ogrzewanie dla odbiorców końcowych.” – wskazuje PGNiG.