Prace nad kolejną ustawą obniżającą ceny energii w hurcie trwają, a założenia dotyczące takiego rozwiązania mają pojawić się jeszcze w tym tygodniu. Rozwiązania miałyby koncentrować się na odbiorcach wrażliwych i sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

Szczegółów jeszcze brak, bo te są doprecyzowywane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. – Projekt ma z jednej strony wprowadzić maksymalną cenę energii będącej w obrocie, a z drugiej różnica między kosztem produkcji, kosztem emisji CO2 i „godziwą” marżą kończyłaby jako dodatkowa danina – dowiadujemy się. Środki trafiłyby jako rekompensaty dla sektora MŚP oraz odbiorców wrażliwych, szkół czy szpitali.

Czytaj więcej

Słono będziemy płacić za kryzys energetyczny

O szczegółach rząd miałby poinformować opinię publiczną jeszcze w tym tygodniu. Oznacza to, że regulacje mają zbliżyć cenę energii elektrycznej do kosztów wytwarzania. – Przygotowujemy rozwiązanie, które zapewni sprawiedliwy system dystrybucji nadmiernych zysków, ale i wsparcie z uzyskanych w ten sposób środków – informuje nas resort klimatu i środowiska.

Przypomnijmy, że rząd już wprowadził cenę maksymalną na tzw. rynku bilansującym (rodzaj rynku hurtowego, mającego charakter techniczny, uzupełniającego brakujące dostawy) oraz poprzez ustawę zniósł obligo giełdowe w sektorze energii elektrycznej, a więc konieczność sprzedaży energii elektrycznej poprzez Towarową Giełdę Energii (ustawa jest obecnie w Senacie). Oba rozwiązania miały obniżyć ceny energii na rynku hurtowym. Oba traktowane są jako działania interwencyjne.

Nie wskazano jednak, do kiedy likwidacja obligo będzie obowiązywać. Ustanowienie zaś ceny maksymalnej na rynku bilansującym będzie podlegać dalszym zmianom w ramach planowanej kolejnej reformy.

Ceny faktycznie zaczęły spadać, podobnie jednak jak płynność giełdy. Jak wynika z ostatnich danych TGE, we wrześniu 2022 r. obroty prądem na TGE spadły rok do roku o ponad 53,6 proc. Średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą w 2023 r. wyniosła we wrześniu 2022 r. 1781,79 zł/MWh, co stanowi już spadek o 8,28 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w sierpniu br. Spadły także ceny na rynku z dostawą na dzień kolejny. Cena ukształtowała się we wrześniu br. na poziomie 855,09 zł/MWh i jest to spadek o 535,67 zł/MWh w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Czytaj więcej

Obroty prądem na giełdzie spadają o połowę. Ceny także